Europees Sociaal Fonds

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Betaald werk dankzij ESF

Daar waar de laatste jaren vooral de nadruk lag op zinvolle dagbesteding in combinatie met een bijstandsuitkering, verleggen we nu het accent naar het verkrijgen van betaalde arbeid. Enerzijds omdat de sociale wetgeving hier de nadruk op legt, maar vooral ook omdat we er van overtuigd zijn dat ook ex-gedetineerden zich nuttig kunnen maken op de arbeidsmarkt. Deze activiteiten voeren we uit met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).