Buiten verder gaan

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Ex-Made is een aanpak waarbij meerdere disciplines binnen de inrichting betrokken zijn. Het begint bij het in kaart brengen van de vaardigheden, mogelijkheden en beroepswensen van gedetineerden bij de arbeid en het vastleggen daarvan middels de methode van de In-Made praktijkschool. Zodra werken buiten de PI tot de mogelijkheden behoort, wordt in samenwerking met de (senior) casemanager en het Regionaal Bedrijfsbureau Arbeid naar de mogelijkheden gekeken en kan de kandidaat in het Re-integratiecentrum (RIC) van de PI ook zelf zoeken naar vacatures.

Detentie als nieuwe start

Het gevangeniswezen heeft een formele capaciteit van plm 11500 plaatsen, waarvan er zo'n 8500 bezet zijn, maar elk jaar verlaten 35.000 mensen in Nederland de gevangenis. Dat betekent dat er een heleboel mensen kort in detentie verblijven en vaak snel hun leven weer kunnen oppakken (of snel weer terugkomen).

Toch zijn er ook behoorlijk wat mensen die langer in detentie verblijven en dan moeilijk de aansluiting met de samenleving weer oppakken. Vaak is er sprake van weinig scholing, weinig arbeidservaring, veel sociale en psychische problematiek en verslaving. Daarom kiezen veel gedetineerden ervoor om hun detentie te gebruiken om een nieuwe start te kunnen maken. Het gevangeniswezen ondersteunt deze mensen door ze werkervaring te laten opdoen in onze In-Made-bedrijven en ze te helpen bij problemen op de 5 leefgebieden (identiteit, schulden, huisvesting, werk & inkomen, zorg). Aan het eind van hun detentie mogen ze, mits verantwoord, buiten gaan werken en meedoen aan een penitentiair programma. Samen met de reclassering en de gemeente zorgen we voor een verantwoorde nieuwe start.