Werk via sport

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Het landelijke DJI-Project 'Werk via Sport' is een zeer succesvol project dat valt onder ‘In-Made/Ex-Made’.

In 5 jaar tijd nemen of namen er 291 gedetineerden deel aan een van de trajecten, waarbij 81 deelnemers zijn doorgestroomd naar ​​betaald werk via het netwerk van een sportvereniging. Landelijk wordt samengewerkt met ongeveer 50 sportverenigingen, voornamelijk betaald voetbalorganisaties en amateurverenigingen. Veel verenigingen zijn op zoek naar vrijwilligers en veel gedetineerden zijn op zoek naar werk, maar ook naar een nieuw sociaal netwerk. Dit laatste is een belangrijke succesfactor voor een gedetineerde. Een voetbalclub is vaak een warm nest en biedt een nieuw en schoon sociaal netwerk.

3 sporen

‘Werk via Sport’ richt zich vooral op de volgende drie sporen:

  1. Dagbesteding/vrijwilligerswerk bij een amateurvereniging met doorstroom naar betaald werk via het netwerk van de vereniging.
  2. Werken in een stadion; tijdens en na detentie werkzaamheden verrichten in en rond een betaald voetbalorganisatie en doorstroom naar betaald werk via de businessclub van de vereniging.
  3. Arbeidstoeleidingsprojecten; diverse betaald voetbalorganisaties hebben arbeidstoeleidingstrajecten met mogelijkheden voor doorstroom richting betaald werk.