In-Made praktijkschool

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

De In-Made praktijkschool is sinds 2017 het model van praktijkleren binnen de penitentiaire arbeidsbedrijven, waarbij gedetineerden een portfolio opbouwen met verworven werknemers- en beroepsvaardigheden. Ze bouwen zo een branchegericht Ervaringsprofiel op dat bij vertrek wordt omgezet in een Praktijkverklaring (S-BB erkend).

Verreweg de meeste gedetineerden (99,4%) verblijven te kort in gesloten detentie om een vakdiploma op MBO niveau te behalen. Om gedetineerden bij vertrek toch iets van waarde mee te kunnen geven, beginnen we vanaf dag één op de arbeid met het in beeld brengen van gedrag en motivatie. Gedetineerden die gemotiveerd zijn (of geraken) om na detentie te willen gaan werken, komen in aanmerking voor het vastleggen en certificeren van werknemersvaardigheden. Vervolgens kunnen zij beroepsgerichte vaardigheden ontwikkelen en waar nodig korte cursussen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid (VCA), hygiëne (HACCP) of het besturen van een heftruck. De In-Made werkplekken fungeren als plekken waar de beroepspraktijkvorming voor het MBO kan plaatsvinden.


Afhankelijk van de lengte van het verblijf en de mogelijkheden van de gedetineerde kunnen ook de theoretische vakken voor een MBO diploma aangeboden worden en kan een volledig MBO examen worden afgelegd. Ook kan een gedetineerde het leertraject na detentie in een erkend leerbedrijf voortzetten.