Beschrijving Getoond Gedrag

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Gedetineerden die zich tijdens detentie geruime tijd bewezen hebben door zich te bekwamen in werknemersvaardigheden, in een vak of in een beroepsprofiel, kunnen aan het eind van hun detentie een Beschrijving Getoond Gedrag aanvragen.

De Beschrijving Getoond Gedrag is een document waarin de directeur van de PI een opsomming doet van positieve arbeids- en leerervaringen die de gedetineerde heeft opgedaan tijdens zijn detentie. Onderscheid wordt gemaakt tussen een BGG-basis en een BGG-ster. Een BGG met ster betekent dat een gedetineerde onder leiding van een externe werkgever arbeid buiten de inrichting heeft verricht. De gedetineerde dient minimaal 6 maanden ononderbroken in het plusprogramma gezeten te hebben.

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Het (nog) niet kunnen krijgen van een VOG is voor ex-gedetineerden een beletsel bij het verkrijgen van (betaalde) arbeid. Naast een aantal beroepen waarvoor een VOG verplicht is, vragen bedrijven en instellingen steeds vaker een VOG om risico’s en aansprakelijkheden te beheersen en omdat hun klanten risicobeperking verlangen. Met de Dienst Justis is afgesproken dat de Beschrijving Getoond Gedrag kan meewegen in een besluit om, ondanks een bezwaarlijk strafblad, toch op basis van persoonlijke factoren een VOG te verstrekken.