Detentie en arbeid

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Het aan werk helpen van gedetineerden is een kwestie van de juiste framing en vertrouwen. Met name dat vertrouwen komt, zoals een spreekwoord luidt, te voet en gaat te paard.

Zorgvuldige screening en selectie aan de voorkant en eerlijke voorlichting over mogelijkheden en risico’s zijn cruciaal. De gedetineerde moet echt willen kiezen voor verandering en tijdens zijn detentie afstand genomen hebben van criminaliteit. Daarnaast moet hij/zij qua gedrag en inzet zich een waardevol werknemer getoond hebben bij het In-Made werkbedrijf. Het moge duidelijk zijn dat slechts een bescheiden deel van de gevangenispopulatie hieraan voldoet.

Naast “willen” is ook “kunnen” heel belangrijk. Naast leren werken, leren we gedetineerden ook vakgerichte vaardigheden en kunnen we branche-erkende certificaten en S-BB erkende praktijkverklaringen verstrekken. Last but not least werken we samen met netwerkpartners, die een ondersteunende en ontzorgende rol kunnen spelen in de nazorg van ex-gedetineerden.